ANVISNINGSSALG

Købere på foreningens auktioner betaler intet gebyr.
I auktionsgebyr svares der af sælger 3 % af den opnåede hammerslagspris, dog min. kr. 3,- og max. kr. 50,- pr. lot.

Købere som møder op på klubaften og får hammerslag afregner kontant og brevbydere som får hammerslag skal afregne umiddelbart efter modtagelse af opgørelse.

Det skal iøvrigt bemærkes, at medlemmer som har indleveret materiale til anvisningssalg, IKKE må byde på egne lot.

Kilovarer, album og mønttilbehør sælges ikke på den ordinære auktion. Disse effekter kan sælges mellem medlemmer. På hver møde vil der være et bord til rådighed hvor disse effekter kan lægges frem. Udenlandske mønter som kun har vekselværdi samt nyere værdiløse udenlandske mønter optages heller ikke på foreningens ordinære auktioner.

Brevbud til foreningens auktioner kan foregå via hjemmesiden, alternativt kan brevbud indleveres til kassereren, så det er ham i hænde senest kl. 10 på mødedagen.
Får du hammerslag på brevbud, modtager du en opgørelse og når provenuet er registreret på foreningens bankkonto, fremsendes effekterne. Med mindre andet aftales, så sker forsendelse som almindelig post for købers regning og ansvar. Større lot, album mv., sendes som pakkepost med GLS.
Hvis to eller flere brevbydere har samme højeste bud på et lot, så får den brevbyder hammerslag, hvis bud først er modtaget.  Hvis der under auktionen bydes samme højeste bud fra både brevbyder og fra salen, så får brevbyder hammerslag. Brevbyders bud betragtes som max. bud og brevbyder deltager i auktionen på lige fod med bydere fra auktionslokalet.

Det skal bemærkes, at kun medlemmer af ANF kan købe og sælge på foreningens auktioner. Indmeldelse kan ske her.

Auktionsmateriale indleveres til auktionsudvalget, som står for tilrettelæggelsen af auktionerne. Hvis en indlevering kræver ekstraordinær håndtering, forbeholder foreningen sig ret til, at opkræve et ekstra engangsbeløb udover det normale salær.