ANVISNINGSSALG

Købere på foreningens auktioner betaler intet gebyr.
I auktionsgebyr svares der af sælger 3 % af den opnåede hammerslagspris, dog min. kr. 3,- og max. kr. 50,- pr. lot.

Købere som møder op på klubaften og får hammerslag afregner kontant og brevbydere som får hammerslag skal afregne umiddelbart efter modtagelse af opgørelse.

Det skal i øvrigt bemærkes, at medlemmer som har indleveret materiale til anvisningssalg, IKKE må byde på egne lot.

INDLEVERING AF MATERIALE TIL ANVISNINGSSALG
Fra medlemmer modtager foreningen gerne numismatiske effekter til anvisningssalg. Det enkelte medlem skal selv sortere materialet i de lot som de forventes solgt, og der skal udarbejdes en beskrivelse til brug for den endelige registrering. Beskrivelse foregår enten på et Excelark eller på papir.. Indskrivning foregår på vedlagte Excel ark. Foreningen udleverer plastposer til materialet.
Et enkelt lot skal som minimum kunne “bære” et opråb på kr. 40,- med et forventet hammerslag på minimum. kr. 100,- og indleveringen skal bestå af minimum 10 lot.   

Auktionsmateriale indleveres til auktionsudvalget, som står for tilrettelæggelsen af auktionerne. Hvis en indlevering kræver ekstraordinær håndtering, forbeholder foreningen sig ret til, at opkræve et ekstra engangsbeløb udover det normale salær.

Samtidig med indleveringen skal angives reg.nr. og kontonummer til den bank som provenuet kan afregnes til når alt indleveret materiale er solgt. Når materiale fordeles over flere auktioner sker afregning til sidst. Hvis der er tale om større samlinger vil der dog ske afregning ca. hver 2. eller 3. måned.

Kvittering for indlevering
2 til 4 uger efter at Du har indleveret Dit materiale får du en specificeret kvittering på indleveringen. Heraf fremgår den endelige beskrivelse af de enkelte lot og hvornår de kommer på auktion. Eventuelle indsigelser til listen skal ske inden 8 dage efter modtagelsen af kvitteringen.

Kilovarer, album og mønttilbehør sælges ikke på anvisningssalg. Udenlandske mønter samt møntsæt, såvel udenlandske som danske, som kun har vekselværdi samt nyere værdiløse udenlandske mønter optages heller ikke på foreningens anvisningssalg. Disse effekter kan sælges mellem medlemmer. På hver møde stilles der et bord til rådighed hvor disse effekter kan lægges frem og sælges/byttes mellem medlemmer.

FORSIKRING
Foreningen har ikke en forsikring som dækker eventuelt tab/tyveri af  mønter som er indleveret til foreningen. Skulle det uheldige ske, dækker din egen indboforsikring formentlig. Kontakt dit forsikringsselskab hvis du er i tvivl. Der er tyveriovervågning fra G4S på adressen hvor effekterne er opbevaret.

BREVBUD
Brevbud til foreningens auktioner kan foregå via hjemmesiden, alternativt kan brevbud indleveres til kassereren, så det er ham i hænde senest kl. 10 på mødedagen.
Får du hammerslag på brevbud, modtager du en opgørelse og når provenuet er registreret på foreningens bankkonto, fremsendes effekterne. Med mindre andet aftales, så sker forsendelse som almindelig post for købers regning og ansvar. Større lot, album mv., sendes som pakkepost med GLS.
Hvis to eller flere brevbydere har samme højeste bud på et lot, så får den brevbyder hammerslag, hvis bud først er modtaget.  Hvis der under auktionen bydes samme højeste bud fra både brevbyder og fra salen, så får brevbyder hammerslag. Brevbyders bud betragtes som max. bud og brevbyder deltager i auktionen på lige fod med bydere fra auktionslokalet.

Det skal bemærkes, at kun medlemmer af ANF kan købe og sælge på foreningens auktioner. Indmeldelse kan ske her.