Klubaften

Der afholdes minimum 17 møder om året og på alle møder afholdes anvisningssalg blandt medlemmerne. Møderne afholdes i

Foreningshuset
Amager Landevej 71
2770 Kastrup

Tidsplan
18.00: Eftersyn starter
19.10: Auktionen starter
20.00: Pause hvor spørgsmål til klubmesterskab uddeles
22.00: Mødet slutter senest

MØDEDATOER
2022
1. december

2023
5. og 19.januar
2., 11. (Møntbørs) og 23. februar
9. og 23. marts
13. og 27. april
11. maj

ANF’s bankforbindelse er: Nordea reg. nr. 2279 kontonummer 6896 655 173.

Desuden kan der betales med MobilePay på nummer 30 26 65 20