Klubaften

Der afholdes minimum 17 møder om året og på alle møder afholdes der auktion blandt medlemmerne. Møderne afholdes i

Foreningshuset
Amager Landevej 71
2770 Kastrup

Tidsplan

  • 18.00: Eftersyn starter
  • 19.30: Auktionen starter
  • 20.15: Pause hvor spørgsmål til klubmesterskab uddeles
  • 22.00: Mødet slutter senest

MØDEDATOER
2017
31. august
14. (generalforsamling) og 28. september
12., 14. (storauktion) og 26. oktober
9 og 23. november
7. december

2018
4. og 18. januar
1., 10. (Møntbørs) og 22. februar
8. og 22. marts
12. april
3. maj

 

Foreningens bankkonto er i Bank Nordik, kontonr. 6509 3053164233

Desuden kan der betales med MobilePay på nummer 40 46 44 19