Klubaften

Der afholdes minimum 17 møder om året og på alle møder afholdes anvisningssalg blandt medlemmerne. Møderne afholdes i

Foreningshuset
Amager Landevej 71
2770 Kastrup

Tidsplan
18.00: Eftersyn starter
19.10: Auktionen starter
20.00: Pause hvor spørgsmål til klubmesterskab uddeles
22.00: Mødet slutter senest

MØDEDATOER
2021
26. august
9. (generalforsamling), 18. (Danmarks Største Byttedag) og 23. september
7. og 21. oktober
4. og 18. november
2. december

2022
6. og 20.januar
3., 12. (Møntbørs) og 24. februar
10. og 24. marts
7. og 21. april
5. maj

ANF’s bankforbindelse er: Nordea reg. nr. 2279 kontonummer 6896 655 173.

Desuden kan der betales med MobilePay på nummer 30 26 65 20