Medlemskab

Kontingent for sæsonen 2017/18 er kr. 100,- og indmeldelsesgebyr er kr. 25,-. Det samlede beløb skal overføres til vor konto i
BankNordic: 6509 3053164233.
Medlemmer i udlandet, Færøerne og Grønland som ønsker bladet tilsendt pr. post, skal betale kr. 200,- i års kontingent samt indmeldelsesgebyr. Oplysninger for udenlandske betalinger:
IBAN-Kontonummer: DK6465063053164233.
BIC-kode: BANODKKK        

For at skåne miljøet og minimere omkostningerne til trykning og forsendelse af klubbladet, opfordre vi til, at du får bladet tilsendt pr. mail. Du kan naturligvis få bladet tilsendt pr. post hvis du ønsker det. Skriv nedenfor hvilken forsendelsesmetode du ønsker.